Download algemene voorwaarden


Art Expo Outlet is een organisator van kunstexpo's en verhuurder van expositie panelen.

Ingeschreven onder het Belgisch KBO met referentie BE0882.930.226, vertegenwoordigd door Rosseels Jeroen.

Gevestigd te Sint-Niklaas (B-9100), Stationsplein 30B / 0103.


 

ALGEMENE VOORWAARDEN ART EXPO OUTLET

 

PRIVACY EN GEBRUIK VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke informatie die u op onze webshop www.art-expo-outlet.be achterlaat om een bestelling/ reservatie te plaatsen wordt intern bijgehouden bij Art Expo Outlet - BE0882.930.226.

Gevestigd te Sint-Niklaas (B-9100), Stationsplein 30B /0103.

Er worden geen contactgegevens verspreidt aan derden of andere instanties.

Met het plaatsen van een bestelling op deze website ga je akkoord met de algemene voorwaarden en geef je Art Expo Outlet de toestemming om gecontacteerd te worden op de gegevens die je doorgaf.

We nemen enkel contact met je op over onderwerpen die relevant zijn.

Elk e-mailbericht dat naar je wordt verzonden dat geen inhoud biedt over je bestelling, is er de mogelijkheid om je e-mailadres te laten schrappen uit de database.

 

Alle orders worden op de server van CCV Shop bijhouden voor 10 jaar.


 

VERHUUR VAN EXPOSITIE PLAATSEN


Artikel 1: Toepassing

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op het huren van expositie plaats op de vernissage/ tentoonstelling tussen verhuurder Art Expo Outlet, hierna te noemen: “Art Expo Outlet ” en de uiteindelijke huurder, hierna te noemen “de huurder”.

Dit op vermelde datum(s) en event locatie waar dit betrekking tot heeft.

 

Artikel 2: Prijzen en overeenkomsten

Door het plaatsen van een bestelling voor het huren van 1 of meerdere expositie plaatsen en het uitvoeren van de betaling, ga je automatisch akkoord met de verhuurvoorwaarden.
Het uitvoeren van je reservatie met het daarbij geregistreerde IP adres en het uitvoeren van de betaling vormt je digitale handtekening, dit sluit digitaal de verhuurovereenkomst af.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Belgische BTW.

 

Artikel 3: Risico, aansprakelijkheid en verzekering

Alle kunstwerken die worden uitgestalt en aangeboden vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van deze werken - de huurder van de expositie plaats(en). De organisatie Art Expo Outlet is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die het kunstwerk kan oplopen tijdens de voorbereidingen van de expo, tijdens de expo en bij het deïnstalleren van de beurs. Art Expo Outlet investeerde in veilige en duurzame ophangsysteem van een kwaliteitsvol merk. De maximale grootte en het maximale gewicht dient dan ook gerespecteerd te worden. De organisatie laat je werken niet aan hun lot over, tijdens de beursdagen is er steeds minstens 1 verantwoordelijke aanwezig om alles nauwlettend in het oog houden om diefstal en schade te voorkomen.

 

Art Expo Outlet is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen door inbraak, noch verantwoordelijk indien de werken schade oplopen door brand of wateroverlast.
Elke huurder/ standhouder is verantwoordelijk voor zijn eigen producten/ kunstwerken.
De eigenaar van het gehuurde gebouw is in bezit van de wettelijke verplichte brandverzekering.
Bij schade door brand of uitzonderlijke weersomstandigheden aan kunstwerken die door de huurder werden tentoon gesteld, dient men zich te wenden bij de verzekeringsagent van de eigenaar van het gehuurde gebouw.
De verhuurder wijst zijn volledige verantwoordelijkheid af betreffende de producten/ kunstwerken die door de huurder worden aangeboden.

De verhuurder kan in geen enkel geval medeplichtig bevonden worden in het geval een bepaald werk zou gestolen zijn of een vorm plagiaat bevat. 

 

Artikel 4: Betaling

De betaling van het huurtarief en dient op voorhand betaalt te worden via het online bestelsysteem van de website www.art-expo-outlet.be
Je bestelde expo locatie(s) zal/ zullen pas definitief gereserveerd zijn bij ontvangst van de betaling.

 

Artikel 5: Annulering

Annulering van huuropdrachten door de huurder dient tenminste 3 x 24 uur voor aanvang van de huurtermijn te geschieden. In geval van latere annulering wordt 100% van het huurtarief als reserveringskosten aan de huurder in rekening gebracht.
Indien de huurder niet komt opdagen op het afgesproken moment voor de levering en uitstalling van zijn/ haar kunstwerken zullen de gereserveerde plaatsen worden ingenomen. De huurder heeft dan geen recht om een terugbetaling van de huurgelden terug te vragen.
Bij annulering door Art Expo Outlet wegens overmacht of wegens verscherpte corona maatregelen, zal de huurder 100% zijn reeds betaalde huursom(men) terugbetaalt krijgen.

 

Artikel 6: Aanbod, prijs, affichage en kortingen

Het concept van deze vernissage expo is "outlet”. De huurder is verplicht in eerste instantie een prijs te afficheren. Bovendien dit dit een outlet prijs te zijn met een duidelijke korting van minstens 10%. Op het prijsetiket dient de originele vraagprijs te zien te zijn en de nieuwe prijs (korting verrekend).
De huurder mag zelf zijn vraagprijs bepalen.
Prijsetiketten worden geprint op een specifiek label ter plaatse.
Het is verboden eigen prijslabels te gebruiken.
Je kan op elk ogenblik een prijs laten aanpassen indien dit nodig is.

Eveneens is het verboden om elementen vast te hechten, plakken of prikken op de whiteboards.

 

De organisatie van Art Expo Outlet is verantwoordelijk voor de publiciteit van zijn evenementen en het uitnodigen van potentiële kopers. We stellen waardebonnen van 20,00 euro ter beschikking om vernissage een extra duwtje te geven.
Als huurder van een expositie plaats ben je verplicht deze waardebon van 20,00 euro te aanvaarden en deze korting ook toe te kennen aan de koper.
We raden je aan om deze 20,00 euro bij te rekenen aan je minimum vraagprijs.
Een klant kan slechts 1 bon per werk gebruiken en dit voor een werk van een minimum vraagprijs van 60,00 euro.
 Art Expo Outlet vraagt geen commissie op de verkoop.

De verhuurder heeft geen inzage, noch een verantwoordelijkheid af te leggen betreffende de fiscale inkomsten die plaats vinden tijdens deze vernissage ter betrekking van de huurder.

 

Artikel 7: Presentatie en ophanging

De huurder dient zich te houden aan de maximale grootte die is toegelaten voor het ophangen van een kunstwerk, het kunstwerk mag niet groter zijn dan 100 cm x 130 cm (B x H). Het maximale toegestane gewicht is 10kg per kunstwerk.
De huurder dient de ophangsystemen te gebruiken die door de verhuurder ter beschikking worden gesteld.
Elk kunstwerk dient voorzien te zijn van één centrale ophanghaak of een stevig touw om het werk op te hangen door middel van 1 zipper.
Bij het gebruik van andere materialen die niet besproken zijn met de verhuurder die bijgevolg schade kunnen toebrengen aan de expositie borden, zullen deze kosten aan de huurder worden aangerekend. Schade aan de kunstwerken door het niet naleven van de ophang voorschriften zijn ten koste van de huurder.
De huurder mag tijdes de expo zijn werken wisselen naar wens en/ of een andere plaats geven naar mate het aantal beschikbare en gereserveerde locaties van de huurder.
De specifieke plaats van de gehuurde locaties worden door de verhuurder gekozen op basis van stijl en genre.

 

Artikel 8: Verkoop en betaling

Bij het afgeven van je werken zal er een document worden opgemaakt met een overzicht van de werken, een beschrijving, eventuele beschadigingen en de gevraagde outletprijs.
De verhuurder hanteert de geafficheerde prijs van het kunstwerk dat verkocht zal worden. De verhuurder communiceert via SMS of Whatsapp met de huurder wanneer er werk verkocht is. De ontvangen bedragen worden binnen de 7 dagen op de bankrekening van de huurder gestort.
Niet-verkochte kunstwerken dienen terug opgehaald te worden door de huurder op de laatste dag van het expo weekend, Dit tijdstip wordt door de organisatie gecommuniceerd.

 

Artikel 9: Geschillen en toepasselijk recht

ln afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen de huurder en Art Expo Outlet, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Sint-Niklaas.
Op elke overeenkomst tussen Art Expo Outlet en de huurder is het Belgisch recht van toepassing.

 

VERHUUR VAN EXPOSITIE PANELEN EN ACCESSOIRES

Artikel 1: Toepassing

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op het huren van expo panelen en bijhorende accessoires tussen de verhuurder Art Expo Outlet, hierna te noemen: “Art Expo Outlet” en de uiteindelijke huurder.

 

Artikel 2: Prijzen en overeenkomsten

Alle huurcontracten worden opgemaakt op afstand en digitaal verzonden. De overeenkomst wordt in eerste instantie door de huurder goedgekeurd bij het plaatsen van een bestelling - zie de algemene voorwaarden omtrent de diensten van Art Expo Outlet. Via e-mail ontvangt de huurder een verhuurcontract op naam. Deze overeenkomst dient digitaal bevestigd te worden door een replay met de mededeling "Ik heb dit contract goed gelezen en begrepen en ga teven akkoord met de voorwaarden."

Bij afhaling of levering van de gevraagde producten zal een kopie van huurcontract  worden meegeleverd en een document getekend worden als bewijs van afhaling of levering.

Alle vermelde prijzen op deze website zijn inclusief 21% Belgische BTW.

 

Artikel 3: Risico, aansprakelijkheid en waarborg

Er wordt bij elk verhuurcontract een waarborg gevraagd van 10,00 euro per verhuurd paneel.
Gedurende de huurperiode is alle risico ten aanzien van de gehuurde goederen voor de huurder. Bij diefstal, vermissing of beschadiging van de gehuurde goederen zal buiten het huurtarief de vervangingsprijs van de betreffende goederen de huurder in rekening worden gebracht. De betaalde waarborg van 10,00 euro per gehuurd paneel zal in dit scenario worden ingehouden en niet worden terugbetaalt.
Nieuwprijs per expo paneel: 142,30 euro (incl. BTW).

 

Bij het vaststellen van lichte schade (zoals krassen) bij de inlevering van de goederen zal de waarborg volledig of gedeeltelijk worden ingehouden.
De huurder is volledig verantwoordelijk voor de gehuurde goederen en dient hier uiterste zorgzaam mee om te gaan.
Er mag in geen enkel geval geboord, geplakt of geprikt worden in de expo panelen. Zowel niet in echt aluminium als in het karton.


Bij het huren van goederen waar reeds een lichte schade zichtbaar is, zal dit bij de opmerkingen worden medegedeeld in het huurcontract.
Alle borden en draagvoeten zijn genummerd met een kenteken.

 

Artikel 4: Betaling

De betaling van het huurtarief en de bijhorende waarborg dient op voorhand betaalt te worden.
Er worden geen goederen geleverd zonder voorafbetaling.

 

Artikel 5: Annulering

Annulering van huuropdrachten door de huurder dient tenminste 3 x 24 uur voor aanvang van de huurtermijn te geschieden. In geval van latere annulering wordt 15% van het huurtarief als reserveringskosten aan de huurder in rekening gebracht.
lndien een huuropdracht door de huurder wordt geannuleerd, wanneer de gehuurde goederen reeds op het besteladres zijn afgeleverd/ opgehaald zijn, wordt 75% van het huurtarief in rekening gebracht.
Inclusief de eventuele leveringskosten.

 

Artikel 6: Geschillen en toepasselijk recht

ln afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen de huurder en Art Expo Outlet, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Sint-Niklaas.
Op elke overeenkomst tussen Art Expo Outlet en de huurder is het Belgisch recht van toepassing.